Opakowania garmażeryjne

Opakowania garmażeryjne jednorazowego użytku do wyrobów spożywczych

 

Posiadamy w ofercie opakowania z tworzyw przeźroczystych, półmatowych oraz pojemniki z tworzywa nieprzeźroczystego.

 

Oferujemy kompletne zestawy pojemników z wieczkami oraz pojemniki bez wieczek.